Roz

She always has her eye on you at Monsters Inc.
Auring
Auring

Auring

kya
 kya

kya

sako
sako

sako

coed
coed

coed

hai
hai

hai

coeds
coeds

coeds

humming
humming

humming

comming
comming

comming

taki
taki

taki

kart
kart

kart

🔥 | Latest

Roz: Roz is dissapointed
Roz: Roz is dissapointed

Roz is dissapointed

Roz: Roz wants the pics
Roz: Roz wants the pics

Roz wants the pics

Roz: This is Roz
Roz: This is Roz

This is Roz

Roz: This is a rapper by the name of RoZ. Let us know if you’re a label and want to sign him. He’s very talented!
Roz: This is a rapper by the name of RoZ. Let us know if you’re a label and want to sign him. He’s very talented!

This is a rapper by the name of RoZ. Let us know if you’re a label and want to sign him. He’s very talented!

Roz: Roz likes to wear red and lotsa mascara.
Roz: Roz likes to wear red and lotsa mascara.

Roz likes to wear red and lotsa mascara.

Roz: Mix between Roz from Monster Inc and Donald Trump. I’m dying😂😂😂
Roz: Mix between Roz from Monster Inc and Donald Trump. I’m dying😂😂😂

Mix between Roz from Monster Inc and Donald Trump. I’m dying😂😂😂

Roz: 6:45 AM Sat Jan 4 A youtube.com AA We got Cut Time -... Lilith's Wo... and... Discretion... das-sporki... Fiction.live Sleeples... The Autum... Attract... YouTube 8 SIGN IN @Roz Earp so true- 9 months ago • Il 1 1 22:51 Forensic Files - Season 6, Episode Jennifer Crow 19: Pure Evil that's what I do lol but she lives in country not a city FilmRise Television 9 months ago • 775K views Jrew Cooper J THE Wild animals are easier to trust MÄN LIVES BEARS WHO 8 months ago WITH andrew more dangerous 42:45 8 months ago l 2 1 The Man Who Lives With Bears TAT S т Dado TheGoodVillainChannel Brittany b first your name said it all anyway maybe she did just in case she didn't why don't you 1.6M views 8 months ago • 2 1 šelt SKYRIM A Shallow Experienc10 The Glder Scrolls V rob dog FACTORY brittany b why don't you feed homeless people then ??? I'm sure they would appreciate it 7 months ago 3 1 tas tiger The homeless don't want food, they want money to buy alcohol, cigarettes and other drugs. There are plenty of online videos of the homeless angrily throwing food in a kind persons face, some even hold signs with a specific amount they will accept, they will fly into a rage if their sign says 'only $20 donations' and you give them a $10, abuse you, kick or scratch your car with a rock, punch you thru the window... 2:07:10 Evaluating Skyrim: An extremely shallow experience The Salt Factory Recommended for you 1 month ago • BEARS! Mecca Mitchell @tas tiger not all of them 2 weeks ago CARTEL THE BEST COMPILAT 10:20 @tas tiger it's not entirely true dumbass A YouTube comment opinion on homeless people.
Roz: 6:45 AM Sat Jan 4
 A youtube.com
 AA
 We got
 Cut Time -...
 Lilith's Wo...
 and...
 Discretion...
 das-sporki...
 Fiction.live
 Sleeples...
 The Autum...
 Attract...
 YouTube
 8 SIGN IN
 @Roz Earp so true-
 9 months ago • Il
 1 1
 22:51
 Forensic Files - Season 6, Episode
 Jennifer Crow
 19: Pure Evil
 that's what I do lol but she lives in country not a city
 FilmRise Television
 9 months ago •
 775K views
 Jrew Cooper
 J
 THE
 Wild animals are easier to trust
 MÄN
 LIVES
 BEARS
 WHO
 8 months ago
 WITH
 andrew
 more dangerous
 42:45
 8 months ago l
 2 1
 The Man Who Lives With Bears
 TAT S
 т
 Dado TheGoodVillainChannel
 Brittany b first your name said it all anyway maybe she did just in case she didn't why don't you
 1.6M views
 8 months ago •
 2 1
 šelt
 SKYRIM
 A Shallow
 Experienc10
 The Glder Scrolls V
 rob dog
 FACTORY
 brittany b
 why don't you feed homeless people then ??? I'm sure they would appreciate it
 7 months ago
 3 1
 tas tiger
 The homeless don't want food, they want money to buy alcohol, cigarettes and other drugs. There are
 plenty of online videos of the homeless angrily throwing food in a kind persons face, some even hold
 signs with a specific amount they will accept, they will fly into a rage if their sign says 'only $20
 donations' and you give them a $10, abuse you, kick or scratch your car with a rock, punch you thru
 the window...
 2:07:10
 Evaluating Skyrim: An extremely
 shallow experience
 The Salt Factory
 Recommended for you
 1 month ago •
 BEARS!
 Mecca Mitchell
 @tas tiger not all of them
 2 weeks ago
 CARTEL
 THE BEST COMPILAT 10:20
 @tas tiger it's not entirely true dumbass
A YouTube comment opinion on homeless people.

A YouTube comment opinion on homeless people.

Roz: Happy Christmas for Roz! Always watching...
Roz: Happy Christmas for Roz! Always watching...

Happy Christmas for Roz! Always watching...

Roz: Roz loves the sun (not so fond of the harness)
Roz: Roz loves the sun (not so fond of the harness)

Roz loves the sun (not so fond of the harness)

Roz: Dny, které otřásly světem MIMORADNÁ PŘÍLOHA MF DNES UTOK NA AMERIKU Sobota 22. záři 2001 Úplný přehled událostí v USA i ve světě den po dni Příběhy svěd ků katastrofy i těch, kteří nepřežili Fotografie, které hovoří samy za seb Svět se změnil, navždy Vážení čtenáři, mimořádná situace, kter stala po hrizném teroristh útoku na Spojené státy, vyv vinu obrovského zájmu o s touto události souvisí. vili jsme pro vás proto dal mořádnou přilohu, která dni shmuje vývoj od osud 11. zári. Najdete v ní jak nezveřejněné priběhy ných lidi, tak znovu i nei nejlepší texty, jež jsme vá bídli v MF DNES v posied dnech. Rec Obsah Den první: Zničující teror Co proživaly a co se dozví daly Spojené státy v první hodinách po zdrcujicím üderu teroristů. strana E2 Den druhý: Touha po odvetě Amerika se vyrovnává s gédií. Záchranán pátraji vých, nalézají mrtvé. Začír se skloñovat slovo valka stran Den třetí: Původce zla Ládi Ptedpoktädaný počet vých: přes p mluví o odveté. Tajné pâtraji po aktérech zlo Kdo je bin Ladin? stra Den čtvrtý: Pripravy na boj Thi minuty ticha za oběti. Válečná mašinerie se rozji Identifikováno devatenác ünosců. Lidé pláčí u zdi nářků. strana Den pátý: Země ve válce ZRUDNÝ PLÁN VYŠEL. První letadlo ovládané teroristy již udeřilo. Druhé smrtící letadlo se blíží. FOTO CTK AD Pakistán souhlasi s pomo Spojeným státüm. Nad Am rikou vzlétají první letouny Začíná úprk z Afghanistán Zřejmě budou existovat země, které se dostanou do ještě větší Boj proti teroristům bude ne- ekonomické izolace, což vyvolá smírně drahý a vážně zatíži roz- následně nové frustrace, imi- grační vlny, možná i nové kon- dobného vubec připraveni? Spi- VILIAM BUCHERT še ne. Jsme svědky obratu v historii. Spojené státy již budou hledět na budoucnost jinak. To jsou amerických se odhadují bezpro- slova amerického politologa Mortona Abramowitze těsně po teroristickém útoku z minulého týdne na New York a Washington. Následující dny ukázaly, že svět se skutečně začal měnit. Co nás tedy čeká? strana počty mnoha zemí. Jenom ve Spojených státech flikty. Den šestý: Tri dny na Svět také znejistěl. V televizi již sice mohl také rozmyšlenou Bush vyzývá Američany normáiné. Diplomaté ho rečně jednaji. Taliban ozná mil, že teroristu Ládina vydá. střední náklady pečnosti na vice než 20 miliard předtím sledovat válku v pří- dolarů. Ale podobný trend na- mém přenosu (Perský záliv či stane po celém světě včetně Kosovo), ale dívat se naživo a po Ceské republiky. Kde na to ale celé dny na zkázu v New Yorku, vzít? Pod vlivem útoku se uvažuje o zásadní na zvýšení bez- to tu ještě nebylo. strana Ano, ovlivnilo to i psychiku li- tedy opět nesmírně dí a nejenom v USA, ale i v Čes- ké republice. Jméno Usáma bo- Zapomenuto má být v blízké hužel znají už i naše děti, které době větší množství tanků a dě- se předtíim ani neodlepily od po- lostřelectvo, sázet se má na nej- čitačových her a nevěnovaly te- Den sedmý: Vydejte teroristu Váika je na spadnut. Pa kistan mamè jedr nem, Papirový dest ydav svédectvi. drahé - přestavbě armád. s Tail LETÍ SMRT! Za několik vteřin se i druhý kodrap změní v ohnivé peklo. mra- leroristé svým naprosto do- modernější technologie, na vý- levizním zprávám tolik pozor- konale provedeným atentá- cvik specializovaných menších nosti. Ted sledovaly obrazy hrů- tem ukázali, že nezranitel- jednotek, na možnost zasáhnout zy a nelze si myslet, že to bude né místo na naší planetě již na mnoha místech světa najed- bez jakékoli odezvy v jejich du- neexistuje. Muže to tedy zname- nou. nat, že bude určitým způsobem omezena i svoboda lidí, že bude daleko více ztěžován jejich po- sobilo takřka nepředstavitelné hyb, že život se stane trochu ztráty komplikovanější a tím pro mno- hé i složitější. Ještě přísnější (tím pádem dé-nosti, jejichž ztráty jdou už ted monstrózniho a přiznejme, že le trvající) kontroly na letištích, do desítek miliard dolarů. Težce neuvěřitelně spektakulárního, v úřadech a státních budovách, ohroženy jsou zajištovny, pojiš- možná vymyslelo jenom pár lidi. w mrakodrapech, na nádražích, fovny, mnohé firmy přišly o A dokonce možná jeden jediný ubec na všech mistech, kde se špičkové zaměstnance, nemluvě člověk, který stojí v pozadi. aždý den pohybuje větší množ- o škodách na majetku. Velmi tví lidí, dostanou podle všeho strádá turistický ruch i další od- filmů se napinila ve skutečnost ový rytmus. Pomalejší, opatrnější, rytmus, terý v konečném důsledku ne- usí být nijak přjemný. Bude uvolnění trhů, ale v některých pořád v strachu? Ne. Ale před- ezpečnější, ale bude více ome- směrech naopak restrikce a chozí jistotu budeme hledat ovat. Jsme ovšem na něco po- omezení T Strana FOTOL CT AR COR SYGA Den osmý: Eskalace napeti Sance na nalezeni ych mizi. Taliban hro2í svatou kou. šich. Znejistěli i dospěli. Znejistěly vlády Co bude dáls námi? Se svě- Změnila se i ekonomika. Několik výbuchů letadel způ- strana Den devátý: Nekonečná spravedinost Bojová letadla startujl, Pá- kistánský prezident v kleš- tich. Svédectvi veterána z Afghanistánu. strana tem? Už to skoro položilo již před- tím chřadnoucí letecké společ- co tak neslýchaně hrůzného, Co se ještě může stát, když ně- Lehkovážně přuimaná fikce z Den desátý: Bush: Vymýtime teror Prezident USA oslovil své občany i celý svět: Bud jste s námi, nebo s teroristy. protkanou hruzou. Svět se změnil. Navždy Máme se tedy bát? Máme žit větví Düsledkem nemusí být před- tim tolik propagované dalši dlouho. Možná že i marně. strana Czech press' reaction to 9/11
Roz: Dny, které otřásly světem
 MIMORADNÁ PŘÍLOHA MF DNES
 UTOK NA AMERIKU
 Sobota 22. záři 2001
 Úplný přehled událostí v USA i ve světě den po dni Příběhy svěd ků
 katastrofy i těch, kteří nepřežili Fotografie, které hovoří samy za seb
 Svět se změnil, navždy
 Vážení čtenáři,
 mimořádná situace, kter
 stala po hrizném teroristh
 útoku na Spojené státy, vyv
 vinu obrovského zájmu o
 s touto události souvisí.
 vili jsme pro vás proto dal
 mořádnou přilohu, která
 dni shmuje vývoj od osud
 11. zári. Najdete v ní jak
 nezveřejněné priběhy
 ných lidi, tak znovu i nei
 nejlepší texty, jež jsme vá
 bídli v MF DNES v posied
 dnech.
 Rec
 Obsah
 Den první:
 Zničující teror
 Co proživaly a co se dozví
 daly Spojené státy v první
 hodinách po zdrcujicím
 üderu teroristů.
 strana E2
 Den druhý:
 Touha po odvetě
 Amerika se vyrovnává s
 gédií. Záchranán pátraji
 vých, nalézají mrtvé. Začír
 se skloñovat slovo valka
 stran
 Den třetí:
 Původce zla Ládi
 Ptedpoktädaný počet
 vých: přes p
 mluví o odveté. Tajné
 pâtraji po aktérech zlo
 Kdo je bin Ladin? stra
 Den čtvrtý:
 Pripravy na boj
 Thi minuty ticha za oběti.
 Válečná mašinerie se rozji
 Identifikováno devatenác
 ünosců. Lidé pláčí u zdi
 nářků.
 strana
 Den pátý:
 Země ve válce
 ZRUDNÝ PLÁN VYŠEL. První letadlo ovládané teroristy již udeřilo. Druhé smrtící letadlo se blíží.
 FOTO CTK AD
 Pakistán souhlasi s pomo
 Spojeným státüm. Nad Am
 rikou vzlétají první letouny
 Začíná úprk z Afghanistán
 Zřejmě budou existovat země,
 které se dostanou do ještě větší
 Boj proti teroristům bude ne- ekonomické izolace, což vyvolá
 smírně drahý a vážně zatíži roz- následně nové frustrace, imi-
 grační vlny, možná i nové kon-
 dobného vubec připraveni? Spi-
 VILIAM BUCHERT
 še ne.
 Jsme svědky obratu v
 historii. Spojené státy již
 budou hledět na
 budoucnost jinak. To jsou amerických se odhadují bezpro-
 slova amerického
 politologa Mortona
 Abramowitze těsně po
 teroristickém útoku z
 minulého týdne na New
 York a Washington.
 Následující dny ukázaly,
 že svět se skutečně začal
 měnit. Co nás tedy čeká?
 strana
 počty mnoha zemí.
 Jenom ve Spojených státech flikty.
 Den šestý:
 Tri dny na
 Svět také znejistěl.
 V televizi již sice mohl také
 rozmyšlenou
 Bush vyzývá Američany
 normáiné. Diplomaté ho
 rečně jednaji. Taliban ozná
 mil, že teroristu Ládina
 vydá.
 střední náklady
 pečnosti na vice než 20 miliard předtím sledovat válku v pří-
 dolarů. Ale podobný trend na- mém přenosu (Perský záliv či
 stane po celém světě včetně Kosovo), ale dívat se naživo a po
 Ceské republiky. Kde na to ale celé dny na zkázu v New Yorku,
 vzít?
 Pod vlivem útoku se uvažuje o
 zásadní
 na zvýšení bez-
 to tu ještě nebylo.
 strana
 Ano, ovlivnilo to i psychiku li-
 tedy opět nesmírně dí a nejenom v USA, ale i v Čes-
 ké republice. Jméno Usáma bo-
 Zapomenuto má být v blízké hužel znají už i naše děti, které
 době větší množství tanků a dě- se předtíim ani neodlepily od po-
 lostřelectvo, sázet se má na nej- čitačových her a nevěnovaly te-
 Den sedmý:
 Vydejte teroristu
 Váika je na spadnut. Pa
 kistan mamè jedr
 nem, Papirový dest ydav
 svédectvi.
 drahé - přestavbě armád.
 s Tail
 LETÍ SMRT! Za několik vteřin se i druhý
 kodrap změní v ohnivé peklo.
 mra-
 leroristé svým naprosto do- modernější technologie, na vý- levizním zprávám tolik pozor-
 konale provedeným atentá- cvik specializovaných menších nosti. Ted sledovaly obrazy hrů-
 tem ukázali, že nezranitel- jednotek, na možnost zasáhnout zy a nelze si myslet, že to bude
 né místo na naší planetě již na mnoha místech světa najed- bez jakékoli odezvy v jejich du-
 neexistuje. Muže to tedy zname- nou.
 nat, že bude určitým způsobem
 omezena i svoboda lidí, že bude
 daleko více ztěžován jejich po- sobilo takřka nepředstavitelné
 hyb, že život se stane trochu ztráty
 komplikovanější a tím pro mno-
 hé i složitější.
 Ještě přísnější (tím pádem dé-nosti, jejichž ztráty jdou už ted monstrózniho a přiznejme, že
 le trvající) kontroly na letištích, do desítek miliard dolarů. Težce neuvěřitelně spektakulárního,
 v úřadech a státních budovách, ohroženy jsou zajištovny, pojiš- možná vymyslelo jenom pár lidi.
 w mrakodrapech, na nádražích, fovny, mnohé firmy přišly o A dokonce možná jeden jediný
 ubec na všech mistech, kde se špičkové zaměstnance, nemluvě člověk, který stojí v pozadi.
 aždý den pohybuje větší množ- o škodách na majetku. Velmi
 tví lidí, dostanou podle všeho strádá turistický ruch i další od- filmů se napinila ve skutečnost
 ový rytmus.
 Pomalejší, opatrnější, rytmus,
 terý v konečném důsledku ne-
 usí být nijak přjemný. Bude uvolnění trhů, ale v některých pořád v strachu? Ne. Ale před-
 ezpečnější, ale bude více ome- směrech naopak restrikce a chozí jistotu budeme hledat
 ovat. Jsme ovšem na něco po- omezení
 T
 Strana
 FOTOL CT
 AR COR SYGA
 Den osmý:
 Eskalace napeti
 Sance na nalezeni ych
 mizi. Taliban hro2í svatou
 kou.
 šich.
 Znejistěli i dospěli.
 Znejistěly vlády
 Co bude dáls námi? Se svě-
 Změnila se i ekonomika.
 Několik výbuchů letadel způ-
 strana
 Den devátý:
 Nekonečná
 spravedinost
 Bojová letadla startujl, Pá-
 kistánský prezident v kleš-
 tich. Svédectvi veterána
 z Afghanistánu. strana
 tem?
 Už to skoro položilo již před-
 tím chřadnoucí letecké společ- co tak neslýchaně hrůzného,
 Co se ještě může stát, když ně-
 Lehkovážně přuimaná fikce z
 Den desátý:
 Bush: Vymýtime
 teror
 Prezident USA oslovil své
 občany i celý svět: Bud jste
 s námi, nebo s teroristy.
 protkanou hruzou.
 Svět se změnil. Navždy
 Máme se tedy bát? Máme žit
 větví
 Düsledkem nemusí být před-
 tim tolik propagované dalši
 dlouho. Možná že i marně.
 strana
Czech press' reaction to 9/11

Czech press' reaction to 9/11

Roz: Roz, Queen of the RBF
Roz: Roz, Queen of the RBF

Roz, Queen of the RBF

Roz: Roz, Queen of the RBF
Roz: Roz, Queen of the RBF

Roz, Queen of the RBF

Roz: T almost killed students and teachers when I accidentally blew up my science lab. Discussion So, I've barely shared this with anyone, for many reasons, but wanted to share it here. Back when I was in school, T had this really bad teacher (you know the kind that was just horrible to everyone, always in a bad mood, looked and sounded like roz the slug lady from Monsters Inc) Well one day, she gave myself and my friend a detention in the science lab for no reason at all. So naturally, being boys, when the opportunity came up when she left the classroom, we began to mess around. For some stupid reason, we thought it would be funny to open the gas on all the gas outlets in the science lab and the ones in the next room and the next... we are taking about 16 total gas taps each room. Literally a second after we did this the teacher came back in and dismissed us and we all left the rooms. She locked the door shut and we went to lunch. Lunch time is roughly 1 hour. (40 minutes and time either side of it to get to and from class) Not long after class resumed the whole school shook and then alarms went off and everybody was evacuated. As a child, I didn't get all the information, but apparently due to a 'gas leak' the entire science block blew up just before students and teachers entered the classrooms. As I said I'm not sure on how they exploded, but I do know why they were filled with gas. The following day when we went to school, we could go inside the co-joining building and on the other side of no go through tape you could see doors blown off hinges and bits of roof fallen off and piles of scrap. The science block was destroyed and it took 5 months to rebuild it. Everyone had to do crappy science practical and boring book class instead of fun science experiments for practacally the whole year. Istill have this deep guilt in my gut that I and my friend could have killed entire classrooms of people from our stupidity that day and I am so lucky to have avoided that. My friend and I made a vow of silence to not tell anyone outside of maybe 3 other people to this day. (Well now you too) Teen literally blew up part of his school because he didn’t like his teacher.
Roz: T almost killed students and teachers
 when I accidentally blew up my science
 lab.
 Discussion
 So, I've barely shared this with anyone, for many
 reasons, but wanted to share it here.
 Back when I was in school, T had this really bad teacher
 (you know the kind that was just horrible to everyone,
 always in a bad mood, looked and sounded like roz the
 slug lady from Monsters Inc)
 Well one day, she gave myself and my friend a
 detention in the science lab for no reason at all. So
 naturally, being boys, when the opportunity came up
 when she left the classroom, we began to mess around.
 For some stupid reason, we thought it would be funny
 to open the gas on all the gas outlets in the science lab
 and the ones in the next room and the next... we are
 taking about 16 total gas taps each room.
 Literally a second after we did this the teacher came
 back in and dismissed us and we all left the rooms. She
 locked the door shut and we went to lunch.
 Lunch time is roughly 1 hour. (40 minutes and time
 either side of it to get to and from class)
 Not long after class resumed the whole school shook
 and then alarms went off and everybody was
 evacuated.
 As a child, I didn't get all the information, but
 apparently due to a 'gas leak' the entire science block
 blew up just before students and teachers entered the
 classrooms.
 As I said I'm not sure on how they exploded, but I do
 know why they were filled with gas.
 The following day when we went to school, we could go
 inside the co-joining building and on the other side of
 no go through tape you could see doors blown off
 hinges and bits of roof fallen off and piles of scrap.
 The science block was destroyed and it took 5 months
 to rebuild it. Everyone had to do crappy science
 practical and boring book class instead of fun science
 experiments for practacally the whole year.
 Istill have this deep guilt in my gut that I and my friend
 could have killed entire classrooms of people from our
 stupidity that day and I am so lucky to have avoided
 that.
 My friend and I made a vow of silence to not tell anyone
 outside of maybe 3 other people to this day. (Well now
 you too)
Teen literally blew up part of his school because he didn’t like his teacher.

Teen literally blew up part of his school because he didn’t like his teacher.